• DSC00242_f4bd49c5cb
 • DSC00202_84a7d983e1
 • DSC00214_b3df3f5ff1
 • DSC00013_80e48bfa66
 • DSC00012_4311145afc
 • DSC00164_a068851c06
 • DSC00175_9cced52f0b
 • DSC00173_1094238b13
 • DSC00120_b71ec6d54d
 • DSC00186_0a824e4841
 • DSC00193_94c33f5cbc
 • DSC00094_fad592f96e
 • DSC00198_914f8d0f22
 • DSC00105_e7dc2c8488
 • DSC00234_e81ae4662c
 • DSC00126_9e0fc07906
 • DSC00107_e78bea9173
 • DSC00226_833b74883d
 • DSC00097_30fe95c813
 • DSC00138_5cc5fedaac
 • DSC00014_55e2f785c3
 • DSC00245_72d0d90d84
 • DSC00243_c98006feb5
 • DSC00133_813f4374eb
 • DSC00086_c69251a112
 • DSC00149_bde509d277
 • DSC00241_bd31264dc9
 • DSC00240_665213630f
 • DSC00150_4ab746a3d1
 • DSC00089_7e69d11066
 • DSC00239_22ba437bd6
 • DSC00152_39961f90aa
 • DSC00153_c4012a0972
 • DSC00216_4f1d94d836
 • DSC00154_051b04bf13
 • DSC00220_d952ee1eac
 • DSC00155_cf24d4fd95
 • DSC00215_796887a5bd
 • DSC00212_a6e8f2de66
 • DSC00156_7e0e2a13d6
 • DSC00157_0142b51928
 • DSC00204_e119433bf6
 • DSC00158_76c475944c
 • DSC00208_85b36ac697
 • DSC00182_d5351bea26
 • DSC00160_edbe8df9c5
 • DSC00159_37a8486bd5
 • DSC00181_74de73353c
 • DSC00163_0a2837ccee
 • DSC00180_2784dfb905
 • DSC00177_5862615be0
 • DSC00165_7abb6b2801
 • DSC00176_ea320dfa5d
 • DSC00166_69120273bd
 • DSC00178_cf73c2a359
 • DSC00167_75a5016458
 • DSC00168_f5b860f1a2
 • DSC00169_ceca891f3b
 • DSC00170_f2d6d2e8c9
 • DSC00172_87656e7e05
 • DSC00171_8d5f2f9a72
 • DSC00174_31ebf85722
 • DSC00179_d9d9870083
 • DSC00184_4cf2b20a4e
 • DSC00187_cc01c5ca4f
 • DSC00189_73ed3deb09
 • DSC00203_d1fb67558c
 • DSC00248_a51e5c17fa
Tin nổi bật
Tin nổi bật
        Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như giúp các GVCN được nâng cao ...
       Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như giúp các GVCN được nâng cao trình độ, có thêm những kinh nghiệm hay, kỹ năng quản lý tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm của mình. Vì vậy, Trường TH Hòa Chánh 1 tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi năm học 2020 - 2021, vào ngày 03 tháng 11 năm 2020, cũng như giúp GVCN ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1