• DSC00242_f4bd49c5cb
 • DSC00202_84a7d983e1
 • DSC00214_b3df3f5ff1
 • DSC00013_80e48bfa66
 • DSC00012_4311145afc
 • DSC00164_a068851c06
 • DSC00175_9cced52f0b
 • DSC00173_1094238b13
 • DSC00120_b71ec6d54d
 • DSC00186_0a824e4841
 • DSC00193_94c33f5cbc
 • DSC00094_fad592f96e
 • DSC00198_914f8d0f22
 • DSC00105_e7dc2c8488
 • DSC00234_e81ae4662c
 • DSC00126_9e0fc07906
 • DSC00107_e78bea9173
 • DSC00226_833b74883d
 • DSC00097_30fe95c813
 • DSC00138_5cc5fedaac
 • DSC00014_55e2f785c3
 • DSC00245_72d0d90d84
 • DSC00243_c98006feb5
 • DSC00133_813f4374eb
 • DSC00086_c69251a112
 • DSC00149_bde509d277
 • DSC00241_bd31264dc9
 • DSC00240_665213630f
 • DSC00150_4ab746a3d1
 • DSC00089_7e69d11066
 • DSC00239_22ba437bd6
 • DSC00152_39961f90aa
 • DSC00153_c4012a0972
 • DSC00216_4f1d94d836
 • DSC00154_051b04bf13
 • DSC00220_d952ee1eac
 • DSC00155_cf24d4fd95
 • DSC00215_796887a5bd
 • DSC00212_a6e8f2de66
 • DSC00156_7e0e2a13d6
 • DSC00157_0142b51928
 • DSC00204_e119433bf6
 • DSC00158_76c475944c
 • DSC00208_85b36ac697
 • DSC00182_d5351bea26
 • DSC00160_edbe8df9c5
 • DSC00159_37a8486bd5
 • DSC00181_74de73353c
 • DSC00163_0a2837ccee
 • DSC00180_2784dfb905
 • DSC00177_5862615be0
 • DSC00165_7abb6b2801
 • DSC00176_ea320dfa5d
 • DSC00166_69120273bd
 • DSC00178_cf73c2a359
 • DSC00167_75a5016458
 • DSC00168_f5b860f1a2
 • DSC00169_ceca891f3b
 • DSC00170_f2d6d2e8c9
 • DSC00172_87656e7e05
 • DSC00171_8d5f2f9a72
 • DSC00174_31ebf85722
 • DSC00179_d9d9870083
 • DSC00184_4cf2b20a4e
 • DSC00187_cc01c5ca4f
 • DSC00189_73ed3deb09
 • DSC00203_d1fb67558c
 • DSC00248_a51e5c17fa
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục 5 năm qua (2015 – 2020); biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và các điển hình tiên tiến; qua đó tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng ...
> Xem chi tiết

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11.

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11.

   Đã qua rồi một thời và con đã lớn. Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô. Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số mà cả tấm lòng thầy quảng đại ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 8