Bài 23A (Tiết 1 - Lớp 5) Vì công lí - Môn Tiếng Việt - Cô Lê Thị Trinh

Bài 23A(Tiết 1) Vì công lí - Môn Tiếng Việt - Cô Lê Thị Trinh