GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Vĩnh Hiệp, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Email : thhc1.umt@gmail.com

Điện thoại :0914494377

 

       Trường TH Hòa Chánh 1 được thành lập theo quyết định số 465/ QĐ-UB, ngày 01/8/2004 của UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

      Trường Tiểu học Hòa Chánh  thuộc  xã Hòa Chánh huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Trường đã đạt danh hiệu trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2001 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2014.

    Trường thực hiện công tác phổ cập giáo dục Tiểu học và chống mù chữ cho 3 ấp ( Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lập, Chống Mỹ)  thuộc xã xã  Hòa Chánh. Hiện nay đơn vị đã được huyện công nhận đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mực độ 2.

I. Cơ cấu tổ chức

1. Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số: 28 Nữ: 16; Biên chế: 28, hợp đồng: 0.

- Cán bộ quản lý: 02, gồm có:

                            + 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng.

                            + 03 nhân viên

                            + 23 GV trực tiếp giảng dạy

- Tổ chuyên môn : 05; văn phòng: 01

- Công đoàn: 28 đoàn viên.

- Chi bộ có 17 đảng viên.

2. Chất lượng đội ngũ CBGV

- Trình độ đào tạo: Đại học: 23; Cao đẳng: 6; THSP: 3

- Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn 100%; trên chuẩn: 90,6%.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp: 01

    • Số GV dạy giỏi:

+ Cấp trường: 18

+ Cấp huyện: 07

+ Cấp tỉnh: 01

    • Số GV danh hiệu CSTĐCS: 02

 

II. Quy mô trường lớp, học sinh

Tổng số học sinh: 455 em/19 lớp

IV. Chất lượng giáo dục

1/ Học sinh lên lớp hàng năm đạt 98%.

2/ Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học hàng năm đạt 100%

3/ Học sinh được khen thưởng: 65 %

V. Kết quả các kỳ thi cấp Huyện, cấp Tỉnh

      Đạt giải  trong các cuộc thi cấp Huyện, cấp Tỉnh.

III. Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất: 5890 mét vuông

- Lớp học: 15 phòng.

- Phòng chức năng: 4

+ Văn phòng: 01 phòng

+ Phòng Thiết bị: 01 phòng

+ Phòng thư viện: 01 phòng

+ Phòng truyền thống đội 1: 01 bộ

Ban giám hiệu Trường TH Hòa Chánh 1