Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học tháng 01

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học

tháng 01 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

------------------

 

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Tuyên truyền đến đoàn viên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên thực hiện ATGT, TTAN trong dịp Tết Dương lịch 2021.

- Tuyên truyền ngày Truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC

- Tình hình Đoàn viên Chi đoàn hiện có 8/7 nữ.

- Chi Đoàn sinh hoạt lệ chi Đoàn theo quy định.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

- Đã phối hợp tuyên truyền thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa trường học.

- 03 đoàn viên giáo viên tham gia Thi viết chữ đẹp cấp huyện đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba.

Bài viết bảng của các đoàn viên trong hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện năm 2020 – 2021:

- 01 đoàn viên đã tham gia Ngày chủ nhật xanh đợt 1 tại trường MN Hòa Chánh (03/1/2021).

- 01 đoàn viên đã tham gia Phục vụ chuẩn bị tổng kết Tết Dân Quân (7/1/2021).

- 04 lượt đoàn viên đã tham gia Giao lưu bóng chuyền và trò chơi dân gian (10 -11/1/2021).

 

- 04 lượt đoàn viên đã tham gia Lễ công bố xã Hòa Chánh đạt Nông thôn mới (12/1/2021).

- 02 đoàn viên tham dự Chương trình văn nghệ Thắm tình quân dân tại UBND xã Hòa Chánh  (12/1/2021).

 

- 01 đoàn viên đã tham gia Tổng kết hoạt động tết Quân dân xã Hòa Chánh tại Ban chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng (13/1/2021).

- Chi Đoàn đã đăng được 48 ý tưởng sáng tạo trên trang ytuongsangtao.net.

* Nhận xét chung

- Ưu điểm:

Đoàn viên chi Đoàn tham gia thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, tham gia đủ các phong trào do xã đoàn phát động trong tháng. Trong tháng đoàn viên trong chi đoàn đã tích cực tham gia phong trào do cấp trên phát động

- Hạn chế:

Do phong trào trong tháng nhiều mà chưa có kế hoạch, nên chi đoàn luôn bị động về thời gian, đôi lúc điều động lực lượng đoàn viên chưa kịp thời.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2021

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tuyên truyền đến đoàn viên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên thực hiện ATGT, TTAN trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.

- Tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn

- Chi đoàn ổn định về tổ chức, thực hiện tốt các kế hoạc đã đề ra trong tháng.

- Sinh hoạt lệ chi Đoàn đúng quy định, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào

- Phối hợp thực hiện tốt phong trào phòng chống rác thải nhựa trường học.

- Phối hợp cùng Đội tổ chức phong trào mừng Xuân Tân Sửu cho học sinh.

- Làm lễ trưởng thành đoàn cho 03 đoàn viên.

- Duy trì đăng ý tưởng sáng tạo trên wed ytuongsangtao.net theo chỉ tiêu đã giao.

- Tham gia các hoạt động phong trào Đoàn cấp trên.

 

 

                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH (CHI ĐOÀN)

Nơi nhận:

                                                                BÍ THƯ

- Xã Đoàn;

- Chi bộ;

                                   

- Lưu

             Lê Thị Trinh