ĐẠI HỒI ĐẢNG VIÊN, LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2022.

     Được sự thống nhất của Đảng ủy Xã Hòa Chánh, sáng ngày 26/10/2019 tại Phòng học lớp 1B, chi bộ trườngTiểu học Hòa Chánh 1 tiến hành khai mạc Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022.Thành phần tham dự gồm Hiệu trưởng v1608 đồng chí đảng viên chi bộ trườngTiểu học Hòa Chánh 1.

                                                                                                                            Tập thể đảng viên trong Chi bộ.

  Mở đầu Đại hội là phần văn nghệ.

   Đồng chí Phan Ngọc Phắng, Bí thư Chi bộ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng đảng viên trong Chi bộ. Chi ủy duy trì họp lệ hàng tháng đúng thời gian quy định, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, tài liệu và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và tài liệu sinh hoạt Chi bộ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Ủy đến Đảng viên kịp thời. Các đợt phát động phong trào thi đua đều tạo không khí phấn khởi trong cán bộ đảng viên nhất là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường.

 

         Đ/c Phan Ngọc Phắng, Bí thư chi bộ Tiểu học báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020.

   Đảng viên Chi bộ đóng góp ý kiên cho Đại hội.

       Đồng chí Phan Ngọc Phắng, chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, tất cả những ý kiến trên được hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội.

  Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 1 đồng chí. Kết quả đồng chí Phan Ngọc Phắng được bầu giữ chức vụ Bí thư.

                                             Đảng viên Chi bộ biểu quyết và tiến hành bầu cử trong Đại hội.