HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020 - 2021

        Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như giúp các GVCN được nâng cao trình độ, có thêm những kinh nghiệm hay, kỹ năng quản lý tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm của mình. Vì vậy, Trường TH Hòa Chánh 1 tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi năm học 2020 - 2021.

       Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như giúp các GVCN được nâng cao trình độ, có thêm những kinh nghiệm hay, kỹ năng quản lý tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm của mình. Vì vậy, Trường TH Hòa Chánh 1 tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi năm học 2020 - 2021, vào ngày 03 tháng 11 năm 2020, cũng như giúp GVCN học hỏi những kinh nghiệm hay của đồng nghiệp. 

     Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh .

         

                Giáo viên chủ nhiệm phải là nhà tâm lí học để kịp thời sẻ chia với học sinh các vấn đề xảy ra trong nhà trường và ngoài xã hội.

             Hội thi GVCN lớp giỏi có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng các kỹ năng về công tác chủ nhiệm, kỹ năng xử lí các tình huống trong quá trình làm công tác chủ nhiệm,... Tuy nhiên, ngoài hình thức thi để học hỏi kinh nghiệm, các GV trẻ mong muốn có nhiều hơn các hình thức khác như các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác chủ nhiệm để được học hỏi, được lắng nghe và được chia sẻ từ các đồng nghiệp dày dạn kinh nghệm và nhiều thành công trong công tác chủ nhiệm.