KH phòng chống dịch bệnh trường TH Hòa Chánh 1.

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 1                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số:     /KH                                                                                         Hòa Chánh, ngày 05 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của vi rút Corona gây ra

 

 

Căn cứ kế hoạch số 133/KH-SGDĐT-VP, ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện U Minh Thượng về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trên đại bàn huyện;

Trường Tiểu học Hòa Chánh 1 xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nhà trường, phát hiện, điều trị, chuyển tuyến sớm đúng quy định các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong, duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho giáo viên và học sinh, nhanh chống ổn định các hoạt động dạy và học.

2. Yêu cầu

Huy động sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ, giáo viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Công tác triển khai, quán triệt

- Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 99/UBND-VHXH ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra là trách nhiệm của cả hệ thống chính chịnh trị và toàn dân; là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, là tình trạng khẩn cấp cần phải được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và với quyết tâm cao.

- Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Công văn 133/SGDĐT-VP ngày 01/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Tập trung, thường xuyên, liên tục công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về tình hình, tính chất nguy hiểm và biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona để mọi người hiểu và biết cách phòng, chống dịch.

2. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, xử trí tình huống

- Thực hiện phương châm “Phòng là chính”, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh khai báo khi di chuyển đến từ vùng có dịch, tiếp xúc với người mắc bệnh; đi khám để phát hiện kịp thời khi có dấu hiệu bệnh; sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hoặc ở nơi tập trung đông người để phòng ngừa lây nhiễm bệnh.

- Nhân viên làm công tác y tế trường học theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình giáo viên và học sinh; hướng dẫn sử dụng khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để kịp thời tiếp nhận, cách ly và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp nghi ngờ đúng theo quy định và quy trình xử lý theo hướng dẫn của ngành y tế.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Đối với lãnh đạo nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Kịp thời đề xuất các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Phối hợp Trạm Y tế xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Đối với giáo viên:

- Tuyên truyền đến phụ huynh quản lý tốt con em mình trong thời gian nghỉ học và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch do nCoV gây ra. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh phải giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã; Đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển với nhân viên y tế.

- Theo dõi học sinh trong suốt thời gian đến trường, nắm lịch trình của học sinh trong suốt thời gian nghỉ tết để thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng, chống dịch.

- Công tác phối hợp: Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do nCoV gây ra. Tổ chức cho tất cả giáo viên trong đơn vị vệ sinh khuôn viên trường, lớp, phun thuốc khử trùng, lao chùi bàn ghế, các vật dụng, ....

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu triển khai kế hoạch đến tất cả cán bộ giáo viên để có biện pháp chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tổng phụ trách đội có biện pháp triển khai, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến tất cả các học sinh, phụ huynh học sinh.

Bộ phận y tế trường học phối hợp tốt với trạm y tế xã để kịp thời báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh nếu có nghi ngờ trường hợp dịch bệnh xảy ra.

Đề nghị tất cả cán bộ giáo viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc liên hệ Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;

- UBND xã;

- Trạm Y tế xã;

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                                                             Phan Ngọc Phắng